БИЗНЕС ГРУПА ЕКОТОП

Разработване и дизайн на сайта

Когато компания с авторитета и мащабите на БИЗНЕС ГРУПА ЕКОТОП ни възложи да изработим новия фирмен уеб сайт, приехме предизвикателството с необходимата сериозност. Пред нас стоеше за реализация задачата да обединим в едно богата история и настояще, множеството сертификати, референции и патенти, огромната продуктова гама, както и разнообразието на реализираните от ЕКОТОП обекти.

Анализирахме сегмента и предложихме на възложителя дизайн, който да съчетава в себе си функционалност, бизнес излъчване и същевременно оптимално представяне на информационните сегменти, заложени за визуализиране.

Разработването на новият уеб сайт започна след окончателно приемане на цялостния дизайн и функционалности на сайта.

Продукта е изграден върху Системата за управление на съдържанието, разработена от екипа на Рона Софт.

Стъпки при изработката на новия уеб сайт

  • Дизайн на уеб сайта съобразен с вижданията на клиента;
  • Анализ на сегмента, както у нас, така и в чужбина;
  • Разработване на функционален и съобразен с изискванията на клиента;
  • Представяне на дизайна;
  • Разработване на корпоративния уеб проект;
  • Тестване, качествен контрол и качване на сайта на сървър;
  • Залагане за изпълнение най-добрите SEO практики при разработване на сайта;
  • Мониторинг на сайта през цялото време на неговото съществуване.

Снимки на проекта