ИНТЕЗА-Стелажи и Стелажни системи

Разработване на сайта

Проекта по изработване на уеб сайт с електронен магазин за ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи стартира с разработване на концепция за цялостна презентация на това направление от дейността на компанията. Наш екип съвместно с определени отговорници от страна на възложителя разработиха идеен проект и заложиха за изпълнение всички модули и функционалности, които бяха необходими за целите на проекта.

Предложихме за одобрение визия за началната и вътрешните страници на уеб сайта, като бяха отчетени заложените предварително изисквания.

Особено внимание бе отделено на анализа на функционалността на електронния магазин, с отчитане последните софтуерни тенденции и необходимостта от създаване на максимални улеснения за клиента при осъществяване на покупка през сайта.

Фактическата работа по кодовото изграждане започна след окончателно приемане на цялостния дизайн и функционалности на сайта.

Продукта е изграден върху Системата за управление на съдържанието, разработена от екипа на Рона Софт.

Стъпки при изработката на уеб сайта

  • Дизайн на уеб сайта съобразен с вижданията на клиента;
  • Анализ на конкуренцията;
  • Разработване на функционална и съобразена с изискванията на клиентите платформа за онлайн търговия;
  • Представяне на дизайна;
  • Изработка на сайта;
  • Тестване, качествен контрол и качване на сайта на сървър;
  • Мониторинг на сайта през цялото време на неговото съществуване.

Снимки на проекта