Логопедичен кабинет БЪРБОРАН

Разработване на сайта

В логопедичен кабинет „Бърборан“ може да направите консултация по отношение на своята реч и комуникативни способности!

Дейността по изработването на уеб сайт за Логопедичен кабинет БЪРБОРАН стартира със запознаване с концепцията на Възложителя за цялостна презентация на неговата дейност. Наш екип разработи идеен проект и заложи за изпълнение всички модули и функционалности, които бяха необходими за целите на проекта.

Предложихме за одобрение визия за началната и вътрешните страници на уеб сайта, като бяха отчетени заложените предварително изисквания.

Дизайна и функционалностите бяха разгледани от Възложителя и приети за реализация.

Фактическата работа по кодовото изграждане започна след окончателно приемане на цялостния дизайн и функционалности на сайта.

Продукта е изграден върху Системата за управление на съдържанието, разработена от екипа на Рона Софт.

Стъпки при изработката на уеб сайта

  • Дизайн на уеб сайта съобразен с изискванията на клиента;
  • Представяне на дизайна;
  • Изработка на сайта;
  • Тестване, качествен контрол и качване на сайта на сървър;
  • Мониторинг на сайта през цялото време на неговото съществуване.

Снимки на проекта