СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ

Разработване на сайта 

Нашия възложител СВ Билдинг Къмпани постави ясни и изчерпателни изисквания пред нас за това, какви функционалности да има новия уеб проект на компанията. От страна на екипа на РОНА СОФТ предложихме подходящи дизайн, цветови  решения, шрифт и др., чрез които да постигнем максимален резултат. Беше извършен последващ анализ на сегмента, като част от нашите предложения претърпяха промени, целящи по-добро представяне най-вече на реализираните проекти от страна на Възложителя.

Фактическата работа по разработването на сайта започна след окончателно приемане на цялостния дизайн и функционалности на сайта.

Продукта е изграден върху Системата за управление на съдържанието, разработена от екипа на Рона Софт.

Стъпки при изработката на уеб сайта

  • Дизайн на уеб сайта съобразен с вижданията на клиента;
  • Разработване на функционалност, позволяваща улеснена визуализация на реализираните от компанията проекти;
  • Представяне на дизайна;
  • Изработка на фирмения уеб сайт;
  • Залагане за изпълнение на SEO дейности;
  • Тестване, качествен контрол и качване на сайта на сървър;
  • Мониторинг на сайта през цялото време на неговото съществуване;
  • Актуализации на сайта - нови функционалностти и промяна на дизайн.

Снимки на проекта