Фирма МАЙКОМ ЕООД

Разработване на сайта

След извършен анализ на сектора "Медицинска апаратура, Системи за водоподготовка, Професионално и лабораторно оборудване" бе постигната договореност с възложителя на проекта - фирма МАЙКОМ ЕООД да бъде извършен пълен редизайн на уеб сайта на компанията, както и да се заложат за изпълнение редица дейности, свързани със SEO оптимизацията на проекта.

Фактическата работа по разработване на новият сайт започна след окончателно приемане на цялостния редизайн и функционалности на сайта.

Новият сайт е разработен върху Системата за управление на съдържанието, разработена от екипа на Рона Софт.

Стъпки при изработката на уеб сайта

  • Дизайн на уеб сайта съобразен с вижданията на клиента;
  • Анализ на сегмента, както у нас, така и в чужбина;
  • Разработване на функционална и съобразена с изискванията на клиента;
  • Представяне на дизайна;
  • Разработване на сайта;
  • Тестване, качествен контрол и качване на сайта на сървър;
  • Първоначална SEO оптимизация;
  • Мониторинг на сайта през цялото време на неговото съществуване.

Снимки на проекта