78. СУ "Христо Смирненски"

Разработване на сайта

Всичко започна с идеята за новата учебна 2017-2018 година да направим добро дело - да подарим на столично училище нов уеб сайт. Спряхме се на 78. СУ в град Банкя. Първата стъпка по проекта бе разговор с ръководството на училището и изясняване на необходимостите. На база на споделени виждания и поставени изисквания бе проектиран уеб дизайн специално за него. Преди създаването на дизайна, извършихме проучване на уеб проекти на училища от София и страната. Проекта бе представен за одобрение и нанасяне на корекции.

След това започна фактическата работа по разработката на уеб сайта и зареждането му с необходимата информация. 

Уеб сайта е изграден върху Системата за управление на съдържанието, разработена от екипа на Рона Софт.

Стъпки при изработката на уеб сайта

  • Изясняване на необходимите информационни материали - текстове, снимки, видео, документи и други;
  • Проучване на нормативната уредба, регламентираща тази тематика;
  • Изработване и качествен контрол на дизайна;
  • Предоставяне на дизайна;
  • Разработване на сайта;
  • Обратна връзка и актуализации;
  • Зареждане на уеб сайта с необходимата информация;
  • Мониторинг на сайта през цялото време на неговото съществуване;
  • Актуализации на сайта - нови функционалностти и промяна на дизайн.

Актуализации

  • Архив - архивиране на документи и избрани страници с цел предоставяне само на текуща информация за потребителите

Снимки на проекта