Пробив в сигурността на GoDaddy разкрива данните на потребителите на WordPress

7 Dec 2021